Rheinradweg, Tag 6: Kehl - Karlsruhe

05:32
94,3 km
17,1 km/h
330 m
350 m