GR221 | Tag 2, Banyalbufar - Esporles

01:55
8,09 km
4,2 km/h
360 m
280 m