Armenien; Haghpat - Sanahin

02:09
9,15 km
4,3 km/h
300 m
300 m
Ansehen