E1-119-S: Västra Vätterleden (Forsvik>Stenkällegården)

09:12
26,5 km
2,9 km/h
890 m
850 m