mtb travel_Salzkammergut_Kaisertour

02:33
45,2 km
17,7 km/h
1 790 m
1 800 m