Hérault 31.07.2019: Kayaktour auf dem Hérault

01:56
16,1 km
8,3 km/h
120 m
110 m